RU88L-Square-Herbert-Him-Egyptian-marble-Zuni-badger.jpg
Badgers

RU88 Herbert Him Zuni badger fetish

40.00

Herbert Him carved a feisty badger from Egyptian marble. Badgers are one of the formal Zuni directional creatrues

Add To Cart
RU88L-Square-Herbert-Him-Egyptian-marble-Zuni-badger.jpg
RU88R-Square-Herbert-Him-Egyptian-marble-Zuni-badger.jpg